Pressure Equipment Engineering  - PEeng пружа широк спектар инжењерских услуга за нафтне рафинерије, хемијска постројења, петрохемијска постројења, постројења за прераду хране, цементаре, папирна постројења и електране.

 PEeng  чине две организационе јединице: Сектор пројектовања и сектор контроле.

Сектор пројектовања специјализован за прорачуне према ASME и EN стандардима, 3D моделирање, и процену преосталог радног века за посуде под притиском, измењиваче топлоте, складишне резервоаре и цевоводе, као и у активностима заваривања, израда технологија заваривања и спецификационих листова (pWPS, WPS).

Сектор контроле је специјализован у активностима контроле квалитета, провере и потврде усаглашености са одређеним спецификацијама и захтевима, као и испитивању без разарања (ИБР), израда процедура, програма испитивања, анализа резултата и извештаја.

Такође можемо рентирати стручну радну снагу, као и инжењере и инспекторе заваривања, и ИБР испитиваче са нашим опремом, за ваше краткорочне или дугорочне пројекте, у Србији или у иностранству.

Знања и практично искуство PEeng тима инжењера ће вам помоћи да донесете исправне одлуке у области опреме под притиском, заваривања и ИБР.

 • Посуде под притиском

  Посуде под притиском

  PEeng пружа следеће услуге за пројектовање посуда под притиском: - Пројектовање према стандарду ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Sec. VIII, Div. 1, - Пројектовање према стандарду ЕN 13445, -
 • Испитивање без разарања

  Испитивање без разарања

  PEeng нуди следеће услуге за испитивање без разарања (ИБР): - Испитивање методама . VT, PT, MT, UТ - Израда процедура, - Изнајмљивање испитивача и/или опреме.
 • Измењивачи топлоте

  Измењивачи топлоте

  PEeng пружа следеће услуге за измењиваче топлоте: Комплетно димензионисање нових измењивача толпоте са механичким прорачунима чврстоће, термичким и хидрауличким прорачунима. Израда прорачуна према TEMA стандарду за све типове добошастих размењивача
 • Заваривање

  Заваривање

  PEeng пружа следеће услуге из области заваривања: - Израда прелиминарних спецификационих листова заваривања (pWPS, WPS), - Израда технологија заваривања, - Израда технологија предгревања и термичке обраде, - Пружање услуга надзора
 • Цевоводи

  Цевоводи

  PEeng пружа следеће услуге за цевоводне системе: - Димензионисање цевоводних система - Израда механичких прорачуна чврстоће, хидрауличких прорачуна, као и топлотних губитака - Израда комплетне пројектно техничке документације. - Процене
 • Хидраулички прорачуни

  Хидраулички прорачуни

  PEeng Вам може помоћи око хидрауличких прорачуна вазаних за следеће области: - Димензионисање нових цевовода; - Избор и спецификација нових пумпи; - Оптимизација постојећих цевоводних система; PEeng инжењери су квалификовани
 • Складишни резервоари

  Складишни резервоари

  PEeng пружа следеће услуге за складишне резервоаре: - Димензионисање нових резервоара, - Процене преосталог радног века и анализа стања, - Израда програма санација,
 • Сертификација и оцењивање усаглашености

  Сертификација и оцењивање усаглашености

  Можемо обезбедити оцењивање усаглашености, сертификат и постављање 3А знака за опрему под притиском.
 • Прорачуни преосталог радног века

  Прорачуни преосталог радног века

  Власник или корисник мора знати преостали радни век, брзину корозије и неопходну минималну дебљину сваког дела опреме под притиском. PEeng инжењери Вам могу помоћи у томе.

 
Copyright © 2015 Pressure Equipment Engineering . Design by Sajt za dinar,
SpeedyCounter.com Admin Login, Powered by GetSimple